RMsManager 

Konsultacje projektu Raw Materials Manager

Wydział Zarządzania AGH wraz z Wydziałową Radę Samorządów Studentów WZ AGH oraz Kołem Naukowym Transpeed zaprasza studentów i koła

naukowe do udziału w spotkaniu dotyczącym konsultacji wyników i potrzeb szkoleniowych realizowanych w ramach międzynarodowego

projektu RMs Manager (https://www.rmsmanagercourse.pl), które odbędzie się w Klubie STUDIO (Kraków, ul. Budryka 4) w dniu 28 listopada 2022 r.

w godzinach 12.00-13.00.

 

Program

  • Prezentacja wyników projektu - Ewa Dziobek, IGSMiE PAN, dr hab. Joanna Kulczycka, prof. AGH w Krakowie
  • Dyskusja 

Po konsultacjach zapraszamy na poczęstunek i koncert gitarowy Huberta Szczęsnego.

 
Wydarzenie  jest realizowane w ramach VIII edycji konferencji pt. „Innowacyjne pomysły młodych naukowców: Nauka – Startup – Przemysł 

 

Celem projektu RMs Manager, realizowanego przez WZ AGH - jako lidera, wspólnie z partnerami z Polski, Włoch, Finlandii, Słowacji, Hiszpanii, Grecji i Ukrainy,

jest opracowanie nowego kursu dla studentów uczelni technicznych, pozwalającego na przygotowanie profesjonalnego personelu w zakresie zarządzania

w sektorze surowców, przy wykorzystaniu dobrych praktyk europejskich.

 

W kursach i warsztatach zrealizowanych w ramach projektu uczestniczyło już ponad 200 studentów i doktorantów, a ich kontynuacja wymaga konsultacji,

aby w jak największym stopniu sprostać oczekiwaniom w zakresie wykształcenia młodej kadry w kontekście zmian rynkowych i wymagań prawnych w obszarze

środowiskowym i społecznym.

Udział jest bezpłatny, ale wymagana jest rejestracja.

 

Link do formularza rejestracyjnego: https://forms.gle/VN5cFRR3pFiZ5CC47

 

Więcej informacji tutaj.

 

Apply now

27 listopada 2022

Find out more

Find out more

Find out more

Find out more

Find out more

BizMet Academy is an education program arranged as part of the EIT Raw Materials funded BizMet project.